Przeglądaj publikacje (ogółem 83)

korzenie-img106.jpg
Rodzina przy łódce, w tle Mysia Wieża

korzenie-img105.jpg
Rynek w Kruszwicy. Widok na budynek Banku Ludowego

korzenie-img092.jpg
Mysia Wieża i Most

korzenie-img093.jpg
Kolegiata, barwna pocztówka

korzenie-img094.jpg
Kolegiata

korzenie-img095.jpg
Kolegiata przed reromanizacją, widok na absydy

korzenie-img091.jpg
Kolegiata w Kruszwicy

korzenie-img090.jpg
Pocztówka przedstawiająca rynek w Kruszwicy wraz z Pomnikiem oraz kościołem św. Teresy.

Pomnik poświęcono ofiarom II wojny światowej w 40 rocznicę napaści hitlerowskiej.

korzenie-img089.jpg
Czterowidokowa pocztówka przedstawiająca widok z Mysiej Wieży i ogród Degórskiego oraz Mysią Wieżę. W lewym, górny rogu pocztówki widok na Grodztwo.

korzenie-img087.jpg
Żaglówki na Gople
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2