Strona domowa > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Pod pojęciem danych osobowych rozumiane są wszelkie dane, za pośrednictwem których osoba użytkownika może zostać zidentyfikowana.

Dokładne informacje na temat ochrony danych dostępne są w naszej Polityce prywatności oraz w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (EU-RODO). Znajdują się tam dokładne definicje używanych pojęć (np. „dane osobowe” lub „przetwarzanie”; artykuł 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO).

Serwis korzenie.org, którego administratorem jest Michał Matyjasik (michal@korzenie.org), umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych – przeszukiwanie i przeglądanie zbiorów.

W jaki sposób następuje gromadzenie danych użytkowników?

Dane przekazywane są nam lub oddawane do przetwarzania przede wszystkim przez samych użytkowników. Mogą to być np. dane wprowadzone do formularza kontaktowego lub przesłane nam drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. a & f).

Informujemy, że w czasie korzystania z korzenie.org na naszych serwerach w sposób automatyczny gromadzone są następujące informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie:

W jakim celu wykorzystujemy dane użytkownika?

Część danych gromadzona jest po to, aby zapewnić bezbłędne działanie strony internetowej. Inne dane wykorzystuje się z kolei w celu przeprowadzenia anonimowej analizy zachowania użytkowników. Ponadto przy pomocy e-maila lub formularza kontaktowego chętnie nawiązujemy kontakt z użytkownikami, jeśli wyrażają na to zgodę. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Na podstawie logów i ciasteczek generowane są dane statystyczne, które będą brane pod uwagę przy wzbogacaniu zawartości biblioteki cyfrowej i poprawianiu jej funkcjonalności, a także wykorzystywane do monitorowania i administrowania ruchem w serwisie oraz do celów naukowo-badawczych.

Nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Dane dotyczące użytkowników gromadzone na serwerach są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i nie są udostępniane osobom trzecim.

Serwis korzenie.org nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności zewnętrznych serwisów.

Prawa użytkownika do danych

Rozporządzenie RODO przewiduje wymienione poniżej prawa użytkownika. W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na prawo użytkownika do żądania sprostowania lub usunięcia danych. Ponadto użytkownik ma prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzoru.

Prawo do uzyskania informacji (artykuł 15)

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o zgromadzonych na jego temat danych osobowych. Odpowiednie zapytanie należy wysłać na adres: michal@korzenie.org

Prawo do żądania sprostowania danych (artykuł 16)

Użytkownik ma prawo do żądania sprostowania danych dotyczących jego osoby, jeśli dane te są nieprawidłowe.

Prawo do żądania usunięcia danych (artykuł 17)

Pod warunkami określonymi w art. 17 użytkownik ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych. Ma to miejsce na przykład wtedy, kiedy użytkownik odwołuje udzieloną wcześniej zgodę na gromadzenie danych, nie wyraża zgody na gromadzenie danych, dane przetwarzane były w sposób niezgodny z prawem lub gromadzenie danych do celów, w jakich zostały zgromadzone, nie jest już konieczne.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (artykuł 18)

Pod warunkami określonymi w art. 18 użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych. Miałoby to miejsce na przykład wtedy, jeśli użytkownik żąda wstrzymania dalszego przetwarzania danych bez usunięcia zgromadzonych dotychczas danych.

Prawo do przeniesienia danych (artykuł 20)

Użytkownik ma prawo do otrzymania przekazanych przez niego danych w formacie umożliwiającym odczytanie ich na komputerze i przekazania ich bez przeszkód innym instytucjom, jeśli spełnione są warunki wynikające z artykułu 20.

Prawo do odwołania deklaracji zgody w zakresie ochrony danych (artykuł 7 ust. 3)

Użytkownik ma prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej w myśl artykułu 6 ust. 1 lit. a zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych nie dotyczy przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do wniesienia zażalenia (artykuł 77)

Użytkownik ma prawo do wniesienia zażalenia. Jeśli użytkownik jest zdania, iż procesy w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie odpowiadają przepisom o ochronie danych, może to w każdej chwili zgłosić koordynatorom ochrony danych (michal@korzenie.org).

Ciasteczka i analiza statystyczna

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zachowanie użytkownika w internecie może zostać poddane analizie statystycznej. Dzieje się to przede wszystkim przy użyciu ciasteczek i oprogramowania do analizy Google Analytics oraz Hotjar.com

Analiza zachowania użytkownika w internecie odbywa się anonimowo; nie ma możliwości prześledzenia drogi powrotnej do użytkownika.

Użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tej procedury lub jej udaremnienia przez określone ustawienia przeglądarki.

Użytkownik może w taki sposób ustawić przeglądarkę, aby być informowanym o przesyłaniu ciasteczek, co umożliwi mu wówczas zezwolenie na ich przesyłanie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczenie przechowywania ciasteczek całkowicie lub tylko w wyjątkowych przypadkach oraz uaktywnienie funkcji automatycznego kasowania ciasteczek w momencie zamykania przeglądarki. Efektem dezaktywacji ciasteczek może być ograniczenie niektórych funkcji strony internetowej.

Zasady komentowania

Operatorem systemu komentarzy jest platforma https://disqus.com

Zachęcamy wszystkich do dzielenia się swoją wiedzą na temat publikowanych na stronie korzenie.org materiałów.

Prosimy, aby komentarze miały merytoryczną wartość, która pozwoli uzupełnić i wzbogacić prezentowane eksponaty.

Bardzo prosimy unikać osobistych ocen i wrażeń.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści dodawanych komentarzy. Administratorzy serwisu korzenie.org nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Zapisanie komentarza na serwerze i umieszczenie go na Stronach www nie oznacza przyjęcia naszej odpowiedzialności za jego treść.

Odpowiedzialność za informacje

Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z oświadczeniem, iż treść komentarza jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, oraz że użytkownikowi przysługują prawa autorskie do treści komentarza, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub że użytkownikowi przysługują prawa do korzystania treści komentarza obejmujące w szczególności prawo opublikowania i rozpowszechniania jego treści w w sieci Internet.

Korzystając z serwisu korzenie.org, wyrażają Państwo zgodę na określone powyżej warunki. Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą zamieszczane na stronie http://korzenie.org/polityka-prywatnosci